Konfidencialitātes un Datu Glabāšanas Politika

1. Ievads

Šajā Konfidencialitātes un Datu Glabāšanas Politikā ("Politika") ir aprakstīti pasākumi un vadlīnijas, ko īsteno IK Sparta-U ("Uzņēmums") saskaņā ar Vispārīgo Datu Aizsardzības Regulu (GDPR), lai nodrošinātu personisko datu konfidencialitāti, drošību un pareizu uzglabāšanu, kas tiek savākti mūsu mājas lapas https://sparta-klubs.lv.

2. Darbības joma

Šī Politika attiecas uz visiem darbiniekiem, līgumdarbiniekiem un trešajām pusēm, kuras piekļūst personiskajiem datiem, ko apstrādā Uzņēmums.

3. Datu Savākšana un Piekrišana

Mēs savācam personiskos datus, ieskaitot, bet ne tikai, vārdu, e-pasta adresi un telefonu numuru, noteiktām, skaidrām un likumīgām mērķiem. Mēs nodrošinām, ka indivīdi sniedz skaidru un informētu piekrišanu savu datu apstrādei. Datus, mērķus un uzglabāšanas ilgumu komunicē subjektiem caurspīdīgā privātuma paziņojumā.

4. Datu Drošības Pasākumi

Uzņēmums īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personisko datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību. Piekļuve personiskajiem datiem ir ierobežota tikai autorizētajiem personālam, un visi darbinieki regulāri piedalās apmācībās par datu aizsardzību un privātumu.

5. Datu Minimizēšana

Mēs ierobežojam personisko datu savākšanu tikai ar mērķi, uz kuru to ieguvām, tostarp vārda, e-pasta adreses un telefona numura.

6. Datu Uzglabāšana

Personiskie dati, piemēram, vārds, e-pasta adrese un telefona numurs, tiek uzglabāti droši un tiek paturēti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu mērķus, kuru dēļ tie tika savākti, ņemot vērā juridiskos, līgumisko un biznesa prasības. Kad dati vairs nav nepieciešami, tie tiek droši dzēsti vai anonimizēti.

7. Trešo Pušu Datu Apstrādātāji

Izmantojot trešo pušu datu apstrādātājus, Uzņēmums nodrošina, ka tie atbilst GDPR un ievēro līdzīgus datu aizsardzības standartus. Tie tiek izstrādāti datu apstrādes līgumi, lai norādītu katra puses atbildību un saistības attiecībā uz personisko datu aizsardzību.

8. Datu Subjekta Tiesības

Mēs ievērojam datu subjektu tiesības, kā tas ir noteikts GDPR, ieskaitot tiesības uz piekļuvi, labošanu, dzēšanu un tiesības iebilst pret vārda, e-pasta adrese un telefona numura apstrādi. Indivīdi var izmantot šīs tiesības, sazinoties ar Uzņēmuma Datu aizsardzības oficeru.

9. Datu Pārkāpumu Reakcija

Datu pārkāpuma gadījumā Uzņēmums ir izveidojis procedūras, lai identificētu, novērtētu un ziņotu par pārkāpumiem attiecīgajai uzraudzības iestādei un skartajiem datu subjektiem.

10. Politikas Pārskatīšana un Atjaunināšana

Šī Politika ir pakļauta periodiskai pārskatīšanai un atjaunināšanai, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību attiecīgajiem datu aizsardzības likumiem un regulām. Darbiniekiem tiks paziņots par jebkuriem izmaiņām, un Politikas jaunākā versija būs pieejama Uzņēmuma mājas lapā.

**Kontaktinformācija**

Jautājumiem vai bažām attiecībā uz šo Politiku, lūdzu, sazinieties ar Datu aizsardzības oficeru, rakstot uz spartasv@inbox.lv.

*Spēkā stāšanās datums: 17.11.2023*
Made on
Tilda